Μενού Φίλτρα
 • Η Είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα και η Μάχη της Κρήτης
  ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Με φωτογραφίες και εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (Περιέχει τα 2 από τα 4 ανατυπωμένα ντοκουμέντα που είχαν ενσωματωθεί στο εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου)
 • Βωμοί θριάμβων. Τρεμπεσίνα - 731 - Μπούμεσι
  ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Ιστορική αφήγησις της μεγάλης εαρινής επιθέσεως υπό την καθοδήγησην του Μουσσολίνι κατά Μάρτιον του 1941 και η νικηφόρος απόκρουσις της υπό των ηρωϊκών ελληνικών δυνάμεων εις τον κεντρικόν τομέα του Αλβανικού μετώπου.
 • Λεηλασία φρονημάτων
  ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  2 Τόμοι - Πλήρες έργο. Α' Τόμος: Το Μακεδονικό ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941-1944. Β' Τόμος: Το Μακεδονικό ζήτημα στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1945-1949) στη Δυτική Μακεδονία. Με φωτογραφίες και εικόνες εκτός κειμένου.
 • Ταξίδι στο χρόνο
  ΚΑΡΥΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Με φωτογραφίες εντός κειμένου.
 • Eleni
  NICHOLAS GAGE
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Film Adaption: Director Peter Yates [U.S.A., 1985]. Condition: Good. Binding: Hardcover with Dust Jacket.
X