Μενού Φίλτρα

Ο θρυλικός Γέρος του Μοριά δεν έγραψε, υπαγόρευσε τα πομνημονεύματά του στον γεώργιο Τερτσέτη, τον δικαστή του, που αρνήθηκε να τον καταδικάσει σε θάνατο, όταν ήταν κλεισμένος στο Παλαμήδι. Και είναι τόσο πηγαία και συναρπαστική  η “διήγησις”, ώστε έχετε την εντύπωση, όταν την διαβάζετε, ότι ακούτε τον ίδιο τον φοβερό αρχικλέφτη, αρχιαμαρτωλό και υπερήφανο αρχιστράτηγο του αγώνα της Ανεξαρτησίας, που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ η πίστη στα μεγάλα ιδανικά της επαναστάσεως

 

X