Μενού Φίλτρα
 • Μάρτυρες
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Έκδοσις δευτέρα
 • Ημερολόγιο κατοχής. 31 Μαρτίου 1942 - 4 Ιανουαρίου 1945
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Με φωτογραφίες εκτός κειμένου. Εισαγωγή Θάνος Βερέμης.
 • Θυσίαι της Ελλάδος και Εγκλήματα Κατοχής
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Φωτολιθογραφική επανέκδοση της έκδοσης του 1949. Τα εγκλήματα πολέμου που συντελέστηκαν από Γερμανούς, Ιταλούς, Βούλγαρους, Αλβανούς και Τουρκαλβανούς κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής. Με φωτογραφίες εκτός κειμένου.
 • Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε
  ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  3 Τόμοι - Πλήρες έργο
 • Κατοχικές μνήμες 1943-1944
  ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Κατοχή - Εθνική Αντίσταση - Εμφύλιος Πόλεμος
  Με φωτογραφίες και εικόνες εντός κειμένου.
X