Μενού Φίλτρα

Στίς 17 Ιουλίου 1912 απελευθερώθηκε η Ικαρία από τόν τουρκικό ζυγό. Η απελευθέρωση συνοδεύθηκε από τήν άμεση θεσμική οργάνωση της νεότευκτης Πολιτείας. Η συγκροτηθείσα Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή ανέλαβε τήν άσκηση της εκτελεστικής καί της νομοθετικής λειτουργίας, ενώ μόλις στίς 23 Οκτωβρίου 1912 εγκρίθηκε καί τέθηκε σέ εφαρμογή ο "Οργανικός Χάρτης της Ελευθέρας Ικαριακής Πολιτείας ως ο Θεμελιώδης-Καταστατικός Νόμος της. Μέ τόν τρόπο αυτόν υποδηλώνεται η προσήλωση των Ικαριωτών στή "νομιμότητα", δηλαδή στήν ανάγκη συντεταγμένης άσκησης των κρατικών λειτουργιών.


 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Εισαγωγή
Ίταλοτουρκικός πόλεμος
Η Αυτόνομη Πολιτεία του Αιγαίου
Το επαναστατικό κίνημα στην Ικαρία
Η οργάνωση της Πολιτείας
Η Έκτακτη Επαναστατική Συνέλευση
Η Προσωρινή Διοικητική (Επαναστατική) Επιτροπή
Ο Οργανικός Χάρτης
Η Διοικητική Οργάνωση
Α. Οικονομικοί πόροι-Τελωνειακή Υπηρεσία
Β. Στρατός-Χωροφυλακή-Ναυτικό
Γ. Δικαιοσύνη
Δ. Ταχυδρομείο
Ε. Τύπος 
ΣΤ. Κοινοτική οργάνωση-'Εκπαίδευση
Ζ. Κοινωνική Πρόνοια
Η πορεία προς την Ένωση
Η Ένωση
Επίμετρο
 

 

X