Μενού Φίλτρα

ΜΕΡΟΣ 1.Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ

Η πόλη-κράτος

Η πολιτική σκέψη πρίν από τον Πλάτωνα

Πλάτωνος "πολιτεία"

Πλάτωνα:"πολιτικός και νόμοι"

Αριστοτέλη:Πολιτικά Ιδανικά

Αριστοτέλη:Πολιτικές πραγματικότητες

Το λυκόφως της πόλης-κράτους

ΜΕΡΟΣ 2.Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο νόμος της φύσης

Ο Κικέρων και Ρωμαίοι νομικοί

Ο Σενέκας και οι πατέρες της εκκλησίας

Ο Λαός και ο νόμος του

Αντιδικίες για το χρίσμα των επίσκοπων

Universitas Hominum

Φίλιππος ο ωραίος και Βονιφάτιος ο Η΄

Μαρσίλιος της Παδούας και Γουλιέλμος του Όκκαμ

Η συνοδική θεωρία της εκκλησιαστικής διοίκησης

ΜΕΡΟΣ 3.Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μακιαβέλλι

Οι πρώτοι διαμαρτυρόμενοι ματαρρυθμιστές

Φιλοβασιλικές και αντιβασιλικές θεωρίες

Jean Bodin

Η αναθεώρηση της θεωρίας του φυσικού δικαίου

Αγγλία:προετοιμασία για τον εμφύλιο πόλεμο

Thomas Hobbes

Ριζοσπάστες και Κομμουνιστές

Οι δημοκρατικοί:Χάρριγκτον,Μίλτων και Sidney

Halifax kai Locke

Γαλλία:η παρακμή του νόμου της φύσης

Η επάνοδος στην κοινότητα:Ρουσσώ

Σύμβαση και παράδοση:Hume & Burke

Χέγκελ:διαλεκτική και εθνικισμός

Φιλελευθερισμός:φιλοσοφικός ριζοσπαστισμός

Η ανακαίνιση του φιλελευθερισμού

Ο Μάρξ και ο διαλεκτικός υλισμός

Κομμουνισμός

Φασισμός και εθνικοσοσιαλισμός

X