Μενού Φίλτρα

Αντικείμενο του συλλογικού τόμου είναι μία πρώτη απεικόνιση του ελληνισμού της Αλβανίας με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού στα Βαλκάνια. Οι θεματικές που αναπτύσσονται στο διεπιστημονικό αυτό έργο (από τους Θ. Βερέμη, Μ. Βήχου, Σ. Γεωργούλη, Δ. Δώδο, Ν. Ζιώγα, Λ. Καλλιβρετάκη, Λ . Κανέλλο, Π. Καφετζή, Α. Κόντη, Θ. Κουλουμπή και Η. Νικολακόπουλο) είναι:

 

 • Καταγραφή ομογένειας
 • Εκλογική συμπεριφορά
 • Ομογενειακός τύπος και Μ.Μ.Ε
 • Παιδεία
 • Ορθόδοξη εκκλησία
 • Οικονομία της ομογένειεας
 • Καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ευρύτερο Αλβανικό πλαίσιο
 • Πολίτικα
  ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Ξένες Κοινότητες
  1η έκδοση.
 • Μικρά Ασία, 19ος αιώνας-1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες
  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Ξένες Κοινότητες στην Ελλάδα
 • Μικρασιάτικες συνταγές μαγείας
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Ξένες Κοινότητες στην Ελλάδα
  Με εικόνες, φωτογραφίες και σχήματα εντός και εκτός κειμένου.
 • Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο
  ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Ξένες Κοινότητες
 • Οι Έλληνες της Βουλγαρίας
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Ξένες Κοινότητες στην Ελλάδα
  Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Βασίλειος Κόντης. Συνεργάτες: Γ. Α. Καζαμίας, Ξ. Κοντογεώργη, Α. Παναγιωτοπούλου, Ε. Θεοκλίεβα-Στοίτσεβα, Τ. Χατζηαναστασίου
X