Μενού Φίλτρα

Στη διάρκεια του «Ονειρικού Συμβάντος» αναδύονται συγκεκριμένες μνημονικές καταγραφές από «Πρότερα Συμβάντα», με καθοδηγητική χωροσυναισθηματική αρχή ένα «Αρχικό Συμβάν», που είχε βιώσει ο Ονειρευόμενος-Υποκείμενο στην εκγρήγορση της προηγούμενης μόλις ημέρας: Η κεντρική εικόνα του «Αρχικού Συμβάντος», με την απόλυτη γεωγραφία των στοιχείων της, (σαν διάτρητη κάρτα ηλεκτρονικού εγκεφάλου), προκαλεί ανάλογες φορτίσεις στο θυμικό. Η κεντρική εικόνα του «Ονειρικού συμβάντος» είναι σαν μια άλλη κάρτα με ακριβώς την ίδια διάτρηση, (την ίδια ακριβώς χωρική θέση στη διάταξη των στοιχείων της), και γι’ αυτό μπορεί να εκπροσωπήσει το ίδιο ακριβώς συναίσθημα, φέρνοντάς το (έτσι μόνο!) σε πέρας. Οι μνημονικές εικόνες των «Πρότερων Συμβάντων», δανείζουν τη δική τους ανάλογη εσωτερική γεωγραφία, για τη δόμηση της συνολικής ονειρικής εικόνας

X