Μενού Φίλτρα

Η Εταιρεία Πελοπονησσιακών Σπουδών στην σειρά της ειδικής Επιστημονικής Βιβλιοθήκης εκδίδει σ' αυτοτελή τόμο 170 δημοτικά τραγούδια από την Γορτυνία. Συλλογή, γενικός πολυετής μόχθος ηχογραφήσεως από στόματος ηλικιωμένων ανθρώπων του λαού και μεταγραφής στο σύστημα Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής σημειογραφίας, επεξεργασία καθόλου του υλικού οφείλονται στον καθηγητή της Μουσικής Δημ. Κυριακόπουλο, ο οποίος διέθεσε αγάπη, ζήλον, γνώσεις και φιλοτιμία όχι συνήθη στην εποχή μας. Ο ίδιος προτάσσει εισαγωγικές και απαραίτητες σημειώσεις για τον Επτάσημο και τον Εξάσημο ρυθμό και για τις Κλιμακες της βυζαντινής Μουσικής, ώστε ειδικός ή μη ειδικός μελετητής του τόμου να ημπορή να φθάση πέρα του κειμένου στην εκτέλεσι των τραγουδιών, στο άλλο δηλ. σκέλος της αξίας των δημοτικών τραγουδιών.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X