Μενού Φίλτρα

Περιεχόμενα 1ου τόμου:

Εισαγωγή: Η Ελλάδα σε κρίση / Ο μοναρχοφασισμός 1936-1941 {Ο ‘Γ΄ Ελλ. Πολιτισμός’. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου – Η εξωτερική πολιτική της 4ης Αυγούστου μέχρι τον πόλεμο με την Ιταλία – Το αλβανικό έπος. Μια χαμένη νίκη – Η κυβέρνηση Κορυζή και οι ελληνοβρετανικές σχέσεις – Η γερμανική επίθεση και η προδοσία στους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης} / Η διάσπαση του ελληνικού κόσμου {Η εξόριστη κυβέρνηση – Οι δυνάμεις κατοχής και η κατοχική κυβέρνηση – Αποκλεισμός, λιμός, προσπάθειες για τον επισιτισμό – Η ελληνική αντίσταση} / 1942: Η Ελλάδα του λαού και η Ελλάδα του βασιλιά {Η εξόριστη κυβέρνηση – Η βρετανική πολιτική στην Ελλάδα – Η γερμανική κατοχή και οι κατοχικές κυβερνήσεις – Η διεθνής βοήθεια για την Ελλάδα – Η αντίσταση} / Πρώτο εξάμηνο του 1943: Η ελληνική ανανέωση {Η εξόριστη κυβέρνηση μέχρι τον Ιούλιο του 1943 – Η βρετανική και η αμερικανική πολιτική για την Ελλάδα μέχρι τον Αύγουστο του 1943 – Η γερμανική κατοχή και η κυβέρνηση κατοχής – Η ανάπτυξη της αντίστασης} / Η σύγκρουση {Η αποστολή στο Κάιρο τον Αύγουστο του 1943}]

Περιεχόμενα 2ου τόμου:

Δεύτερο εξάμηνο του 1943. Ο εμφύλιος {Η στρατηγική των δυτικών συμμάχων και η εξόριστη κυβέρνηση – Οι εξελίξεις που οδήγησαν στον εμφύλιο – Ο εμφύλιος και η σύσκεψη Μυροφύλλου-Πλάκας – Η γερμανική κατοχή} / 1944: Η διάσπαση {Ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. Η εξόριστη κυβέρνηση από το 1944 ως τη Διάσκεψη του Λιβάνου – Η αντίσταση. Από την ίδρυση της ΠΕΕΑ μέχρι τη Διάσκεψη του Λιβάνου} / Ο Δούρειος Ίππος {Η Διάσκεψη του Λιβάνου} / Η καθυπόταξη {Από το Λίβανο ως τη Συμφωνία της Καζέρτας – Οι μεγάλες δυνάμεις και η Ελλάδα από το 1944 ως την απελευθέρωση – Η γερμανική κατοχή από το 1944 μέχρι την αποχώρηση από την Ελλάδα} / Ο μύθος για την κομμουνιστική επανάσταση {Αλλαγή κατοχής – Τα Δεκεμβριανά. Η βρετανική επέμβαση – Βάρκιζα. Η δημοκρατία συνθηκολογεί} / Η αντεπανάσταση {Η τρομοκρατία. Η Ελλάδα από τη Βάρκιζα ως την επιστροφή του βασιλιά και το Δόγμα Τρούμαν} / Παραρτήματα / Βιβλιογραφία

 

 

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
X