Μενού Φίλτρα

CONTENTS


Preface

What is Jazz

Ancestors

The Negro Synthesis

The Blues

New Orleans

Figures of Legend and Life

Louis

Across the Tracks

Diaspora

The Jazz Age

Chicago

Bix

New York

The Crash

Duke Ellington

Swing

The Sidemen

Pianists

Figures of Transition

Singers

Bop

The Progressives

Cool Jazz

Evaluation

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X