Μενού Φίλτρα

Ο εκπαιδευτικός και πνευματικός κόσμος της Ελλάδος, ζήτησε πολλές φορές, "όπως συναχθούν εκ πολλών και δυσεύρετων ήδη βιβλίων" και τυπωθούν σε παιδευτικές εκδόσεις, τα πρωτότυπα κείμενα του Αδαμαντίου Κοραή, για "να αποσταλούν, όπως είπε ο Γ. Χατζιδάκις, εις όλα τα σχολεία του Ελληνισμού, ίνα και διδάσκωνται και δίδωνται ως βραβεία αρετής".
Το 1ον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον -1904-, είχε προκηρύξει διαγωνισμό για μια σχετική έκδοση. Η Επιτροπή κριτών -Ν. Πολίτης, Γ. Χατζιδάκις. Ι. Δέλλιος- εβράβευσε συλλογή παιδαγωγικών αποσπασμάτων του Κοραή που την έκαμε ο Χ. Οικονόμου και την εκυκλοφόρησε το 1906, σε τόμο εκατό σελίδων, ο Σύλλογος Ωφελίμων Βιβλίων. Στον πίνακα των Βιβλιογραφικών βοηθημάτων καταχωρήσαμε και άλλες ανάλογες εκδόσεις, όπως την έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών του 1934. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)


Α΄ΤΟΜΟΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ

Ο ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΚΟΡΑΗ
Βιβλιογραφικά βοηθήματα
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΗΣ
Σημείωμα
Παιδεία και διδακτικά βιβλία
Η τέχνη του Λόγου
Τα αντίγραφα των Ελληνιστικών συγγραμμάτων
Το κοινόν της Κωνσταντινουπόλως
Το παράδειγμα των ευεργετών
Ερευνηταί και νομοθέται της γλώσσης
Η διαδοχή των γενεών
Η δημιουργία της κοινής γλώσσης
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΟΡΑΗ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ
Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ

Β' ΤΟΜΟΣ: Ο ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 21 - ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Αντί προλόγου
ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Γ' Εθνοσυνελεύσεως
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΠΡΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΟΥΛΙΩΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΔΥΟ ΓΡΑΙΚΩΝ
ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ΠΡΩΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΝ ΒΑΜΒΑΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΒΑΡΒΑΚΗΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΙΟΥΣ
ΠΡΟΣ Σ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΝ
ΠΡΟΣ ΝΕΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΟΛΙΓΟΙ ΟΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΡΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΡΙΓΚΙΠΩΝ
Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΛΠΙΖΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ
ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΑΓΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΝ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝ ΜΙΑΟΥΛΗΝ
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΖΩΣΙΜΑΝ
ΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΝΑΡΗΝ
ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 21
ΠΡΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
X