Μενού Φίλτρα

Aesthetic Theory is Adorno's posthumous magnum opus and the culmination of a lifetime's investigation. Analysing the sublime, the ugly and the beautiful, Adorno shows how such concepts frame and distil human experience and that it is human experience that ultimately underlies aesthetics. In Adorno's formulation 'art is the sedimented history of human misery'.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αισθητική και Φιλοσοφία της Τέχνης
X