Μενού Φίλτρα
 • Αγροτικά
  ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Κ.Δ.
  Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αγροτική Οικονομία - Γεωπονία
 • Το μηνολόγιο του αγρότη
  ΠΑΓΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αγροτική Οικονομία - Γεωπονία
  Γνωμικά. Με εικόνες.
 • Γαλλοελληνική εκμετάλλευση δασών στη Δυτική Ελλάδα (1710-1792)
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.
  Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αγροτική Οικονομία - Γεωπονία
  Διδακτορική διατριβή. Με στατιστικούς πίνακες, χάρτες και εικόνες εκτός κειμένου.
 • Στα άγρια όρη και άκαρπα ξύλα
  ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
  Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αγροτική Οικονομία - Γεωπονία
 • Η καλλιέργεια των οσπρίων
  ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι.
  Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αγροτική Οικονομία - Γεωπονία
  Η εκλογή του σπόρου, η προετοιμασία του εδάφους, η λίπανση, Η καταπολέμηση των ασθενειών, η συγκομιδή- η αποθήκευση. Με εικόνες εντός κειμένου.
X