Μενού Φίλτρα

«Είναι πιο εύκολο να μετατρέψεις τούβλα σε γαμήλιες τούρτες παρά τους Ανατολίτες σε χριστιανούς. Ο εκχριστιανισμός της Ανατολής αντίκειται στην ίδια τη θέληση του Θεού» γράφει ο Herman Melville. Ο εκχριστιανισμός της Ανατολής - η μεταμόρφωσή του σε μια θεϊκή επαρχία της Νέας Αγγλίας- αποτελεί τον θεμελιακό άξονα αυτού του βιβλίου που καταγράφει δυνητικές ή πραγματικά αντιτιθέμενες δυνάμεις, όπως Ανατολή - Δύση, Κέντρο - Περιφέρεια, Ισλάμ - Χριστιανισμός, ελίτ - μάζες. Το βιβλίο αυτό, όπως ο τίτλος του υποδηλώνει, αφορά ένα κίνημα που ξεκίνησε ως ιδεαλιστική φαντασίωση και κατέληξε στη θεωρία της παγκόσμιας τάξης. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ο αμερικανικός προτεσταντισμός, ένα αγνοημένο από τους ιστορικούς φαινόμενο, καθίσταται νέα ιστορική δύναμη στον βαλκανικό χώρο και στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας σε ανησυχητικές κατευθύνσεις την ιστορία των Βαλκανίων αλλά και όλης της Ευρώπης. Η θρησκευτική καταγωγή του αμερικανικού προτεσταντισμού έρχεται να φωτίσει τόσο τον σύγχρονο αμερικανικό πολιτικό λόγο όσο και τις αμερικανικές αντιδράσεις στα τρομοκρατικά χτυπήματα. Ιστορικό φόντο της μελέτης η μαγική πόλη της Σμύρνης του περασμένου αιώνα, η οποία αποτελεί υπόδειγμα για ανάλογα φαινόμενα που παρατηρούνται σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η διδακτορική αυτή διατριβή είναι η πρώτη που εκπονείται στην Ελλάδα για την πόλη της Σμύρνης, για την οποία οι μελέτες -παρά το έκδηλο ιστορικό και εθνικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει- δεν έχουν ξεφύγει από το χώρο των μονογραφιών.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Όψεις της διαμόρφωσης της θεωρίας για την παγκόσμια τάξη
1. Ο σύγχρονος αμερικανικός πολιτικός λόγος και οι θρησκευτικές του καταβολές
2.. Αμερικανικός προτεσταντισμός στον βαλκανικό χώρο
3. Τα αμερικανικά κολέγια και το πλαίσιο λειτουργίας τους
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο τόπος: Μια πόλη που αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο
4. Ο ελληνισμός της Σμύρνης
5. Η ζωή σε μια πολυεθνική πόλη τον 19ο αιώνα. Σμύρνη, όψεις τής ζωής μιας πόλης
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η μακρινή ηχώ της παγκόσμιας τάξης: Η Αμερική στο χώρο της Ανατολής
6. «Ευφυής, μορφωμένη και κοινωνική»: Η αμερικανική παροικία
7. Προτεσταντικά οράματατα στην Ανατολή
8. Για μια ιστορική θεώρηση του προτεσταντισμού: Η διεθνής και η ελληνική ιστορική έρευνα και τα πορίσματά τους
9. Η γέννηση μιας διανοητικής επανάστασης
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η θεϊκή μεταμόρφωση: Α:πόπειρες μετατροπής της Σμύρνης σε μια «πόλη του Θεού»
10. Θρησκευτικές αρχές και κοινωνικές συνέπειες
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η περίπτωση της Αποθήκης των Ωφέλιμων Γνώσεων
11. Προετοιμασία της έκδοσης της Αποθήκης των Ωφέλιμων Γνώσεων
12. Νικόλαος Πετροκόκκινος
13. Τυπογραφικά
14. Στρατιώτες του Χριστού
15. Ένα «θεϊκό περιοδικό»
16. Κυκλοφορία
17. Παιδεία και πίστη στη Σμύρνη τον 19ο αιώνα
18. Διαπλοκή της πρωτότυπης με τη μεταφρασμένη ύλη στην Αποθήκη των Ωφέλιμων γνώσεων: ιδεολογικές, γλωσσικές και αισθητικές
19. Πηγές των ερανισμάτων της Αποθήκης των Ωφέλιμων γνώσεων
20. Συνεργάτες και παρουσίες
21. «Προπύργιον αιρετικών»: Η παρουσία του Α. Κοραή
22. Προτεσταντική παιδεία
23. Και ο αναγνώστης;
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
Ο Αμερικανικός προτεσταντισμός στη σημερινή εποχή: Προοπτικές και συμπεράσματα
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Παγκόσμια Ιστορία
X