Μενού Φίλτρα

Εισαγωγή

Διάλογοι απ' τον Hamid Barrada με τη συμμετοχή του Marc Kravetz και Mark Whitaker

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενα διαλεγμένα και παρουσιασμένα απ' τον Hamid Barrada

1. Ο κόσμος κινείται αλλά δεν αλλάζει

2. Επαναστάτριες μοναχές

3. Προσφώνηση στα πολιτικά πτώματα

4. Ισλάμ και επανάσταση

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ισλάμ - Μέση Ανατολή - Βόρεια Αφρική
X