Μενού Φίλτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

ΑΠΟ ΤΟΝ 1ΟΝ ΛΟΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ 3ΟΝ ΛΟΧΟΝ (ΜΑΧΗ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5 ΕΤΟΣ 1948

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6

ΜΑΧΗ ΜΠΟΖΟΒΟΥ – ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ – ΕΛΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΗΣ ΝΤΟΥΜΑΝΛΗ ΣΥΝΟΡΑ ΒΑ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1948 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ – ΠΟΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9

ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΒΡΟΥ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1948. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11

ΕΤΟΣ 1949

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

X