Μενού Φίλτρα

"Έστε μεγαλοπράγμονες, όχι μικροπράγμονες"· αυτή ήταν η προτροπή που επαναλάμβανε προς τους στρατιώτες των τεθωρακισμένων, τους αξιωματικούς του και στα τέλη της ένδοξης σταδιοδρομίας του, ακόμη και προς τους ανωτέρους του. Το έργο του διαπνέεται από αυτήν την ιδέα και συναρπάζει τον αναγνώστη, μολονότι ο "γρήγορος Χάιντς", όπως τον αποκαλούσαν, απέφευγε συνειδητά την επίδειξη και την προβολή. Ακριβώς γι' αυτό οι πολυάριθμες δραματικές σελίδες του προκαλούν τόσο μεγάλη εντύπωση. Γιατί καθαιρέθηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο ιδιόρρυθμος αυτός γνώστης της τακτικής, γίνεται κατανοητό, όταν διαβάζουμε τα απομνημονεύματά του. Σφραγίδα της δράσης του πλέον γνωστού διοικητή τεθωρακισμένων του Β' Π.Π., μετά τον Ρόμελ, υπήρξε η ανεξαρτησία αντιγραφειοκράτη αξιωματικού, η ατσάλινη θέληση και η παράτολμη ιδιοσυγκρασία. 
Οργανωτής των γερμανικών τεθωρακισμένων ο Γκουντέριαν, δεν ήταν ο πρώτος που διείδε τις δυνατότητες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα των γρήγορων και ευέλικτων αυτών όπλων, υπήρξε όμως ο μόνος που τα χρησιμοποίησε με τόση συνέπεια και επιτυχία. Τα διδάγματά του αποτελούν από καιρό κοινό κτήμα όλων των στρατών της γης.


Πρόλογος
- Οικογένεια και νεαρά ηλικία
- Η δημιουργία των Γερμανικών τεθωρακισμένων
- Ο Χίτλερ εις το απόγειον της ισχύος του
Η προσάρτησις της Αυστρίας
Η ενσωμάτωσις της Σουδητίας
Η νέα όξυνσις της καταστάσεως
- Η αρχή της καταστροφής
Η κατά της Πολωνίας εκστρατεία
Μεταξύ των εκστρατειών
- Η κατά της Δύσεως εκστρατεία
Προετοιμασίαι
Διάσπασις του μετώπου και προέλασις προς την Μάγχην
Η κατάληψις των ακτών της Μάγχης
Η μοιραία διαταγή "στοπ" του Χίτλερ
Η διάσπασις προς την κατεύθυνσιν των Ελβετικών συνόρων
Ανακωχή
- Η εκστρατεία κατά της Ρωσίας 1941
Προϊστορία
Προετοιμασίες
Οι πρώτες επιχειρήσεις
Η διάβασις του Δνειπέρου
Σμολένσκ - Γιέλνια - Ροσλάβλ
Μόσχα ή Κίεβο;
Η μάχη του Κιέβου
Η μάχη του Ορέλ και του Μπριάνσκ
Η προς Τούλα και Μόσχαν προέλασις
Η πρώτη απόλυσίς μου
- Εκτός υπηρεσίας
- Η εξέλιξις των τεθωρακισμένων από Ιανουαρίου 1942 μέχρι Φεβρουαρίου 1943
- Γενικός επιθεωρητής τεθωρακισμένων
Διορισμός και πρώτα ληφθέντα μέτρα
Οι επισκέψεις του Δρος Γκέρτελερ
Η "Σιταντέλ" (Το φρούριον)
Διαφωνίαι του δευτέρου ημίσεος του 1943
Το αποφασιστικόν έτος
- Η 20ή Ιουλίου 1944 και οι συνέπειές της
- Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Οι επιχειρήσεις εις το Ανατολικόν μέτωπον
Η μάχη των Αρδεννών
Η ρωσική επίθεσις
- Η τελική κατάρρευσις
- Οι ηγετικές προσωπικότητες του Τρίτου Ράιχ
Χίτλερ
Το Κόμμα
Ράιχσλαϊτερ και Γκάουλαϊτερ
Το στενόν περιβάλλον του Χίτλερ
Η Κυβέρνησις
- Το Γερμανικόν Γενικόν Επιτελείον
"Να ζη κανείς ή να μη ζη; αυτό είναι το ερώτημα!"

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
X