Μενού Φίλτρα
Το τμήμα χειρογράφων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών διαθέτει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο, γραμμένο από τον Χαράλαμπο Πληζιώτη, πού συμμετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία ως απλός στρατιώτης. Το ημερολόγιο αυτό, πού κατέθεσε στο Κ.Μ.Σ. το 1980 ό Σπύρος Παπαιωάννου, ανιψιός του Πληζιώτη, καταγράφει τα γεγονότα από τον Απρίλιο του 1920 έως τον Οκτώβριο του 1921. Τα γεγονότα αυτά είναι βέβαια γνωστά από πολλές άλλες επίσημες πηγές. Η μαρτυρία όμως ενός "ανώνυμου" πολίτη, πού βιώνει ο ίδιος την πραγματικότητα, παρουσιάζει πάντοτε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί αν ό στόχος του "επώνυμου" και εγκύρου ιστοριογράφου είναι να κρίνει, τα πράγματα "αντικειμενικά" και από κάποια απόσταση, πέρα δηλαδή από συναισθηματικές επιρροές, ο απλός στρατιώτης πού αποφασίζει να καταγράψει μέρα με τη μέρα τα επεισόδια του πολέμου, όπως αυτός τα αντιλαμβάνεται και όπως ο ίδιος τα υφίσταται, μας οδηγεί σε μια πολύ πιο άμεση και συναισθηματικά φορτισμένη αντίληψη, πού βρίσκεται ίσως πλησιέστερα στο "δημόσιο αίσθημα" της εποχής εκείνης. (...) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

Εισαγωγή
Δειγματοληπτικός συγκριτικός πίνακας
Αναμνήσεις του Μετώπου
Τραγούδια της εποχής
Πίνακας κυρίων ονομάτων
Πίνακας τραγουδιών  
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βιογραφίες, Μαρτυρίες, Απομνημονεύματα
X