Μενού Φίλτρα

Πόνημα για την κατασκευή και τον έλεγχο εκπαιδευτικού ανεμοπτέρου, γραμμένο αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τον προϊστάμενο του συνεργείου κατασκευής ανεμοπτέρων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Γεώργιο Πέσκε. Τον πρόλογο γράφει ο διπλωματούχος μηχανικός Νικόλαος Σεφερτζής.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αεροπορία - Αεροναυπηγική
X