Μενού Φίλτρα

Η έννοια του Θεού, η δημιουργία του σύμπαντος, ο σκοπός της ζωής κ.λ.π., ήταν τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο, από τότε σχεδόν που συνειδητοποίησε τον εαυτό του σαν ξεχωριστή ύπαρξη.

Απάντηση σ' αυτά τα προβλήματα δίνει η Γνώση, στην καθαρή όμως μορφή της, που είναι κυρίως ενόραση. Για το λόγο αυτό είναι αδύνατη η ολική μεταφορά της Γνώσης στον άνθρωπο.

Έχοντας υπ' όψη τις ανωτέρω δυσκολίες, στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν τα υπαρξιακά μας προβλήματα, επιχειρώντας μια σύνθεση Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Θρησκείας, τοποθετώντας αφηρημένες έννοιες κάτω από το φακό της λογικής ανάλυσης. Το έργο είναι δύσκολο και αναγκαστικά χρησιμοποιούνται συμβολικές απεικονίσεις και υπεραπλουστεύσεις?

Στον αναγνώστη αφήνουμε το δύσκολο ρόλο του Ακροατή.


Εισαγωγή

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑ

ΤΑ ΠΕΔΙΑ

ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

X