Μενού Φίλτρα
  • Μασούρα / Massoura 2000
    Κατάλογοι Έργων Τέχνης - Κατάλογοι Εκθέσεων
    Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα με την ευκαιρία της έκθεση της Β. Μασούρα στην αίθουσα τέχνης Μέδουσα τον Ιανουάριο 2000. Φωτογραφίσεις έργων: Δημήτρης Ταμβίσκος, Άρης Ρούπινας. Περιέχει μικρό βιογραφικό και λίστα ατομικών εκθέσεων της. Δίγλωσση έκδοση.
  • Costas Varotsos
    Κατάλογοι Έργων Τέχνης - Κατάλογοι Εκθέσεων
    Artelangua '95. Works of Art for the Surface of the water. Venice Lagoon - Italy. Under the patronage of the Biennale of Venice. XLVI International Art Exhibition The Centennial of the Biennale of Venice. Texts by: Achille Bonito Oliva - Katerina Koskina
X