Μενού Φίλτρα

Πανομοιότυπη έκδοση της δεύτερης έκδοσης των Απάντων του Αριστοτέλους (Βασιλεία 1531). Η έκδοση αυτή, που αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της διάδοσης του κειμένου του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου σε όλη την Ευρώπη, προλογίζεται στα λατινικά από τον Ντεζιντέριο Έρασμο, ο οποίος την αφιερώνει στον γιο του Άγγλου λογίου και πολιτικού Θωμά Μωρ. Περιέχει επίσης και μια εκτενή εισαγωγή για τον βίο και τα έργα του Αριστοτέλη στα λατινικά, η οποία αποδίδεται στον μεγάλο Ιταλό ουμανιστή Γκουαρίνο Βερονέζε. Η παρούσα έκδοση προσφέρεται με συνοδευτικό τομίδιο με επιστημονικές αναφορές στη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη, καθώς και με αναλύσεις για την εποχή και τον τρόπο δημιουργίας της έκδοσης της Βασιλείας.
Συλλεκτική έκδοση 2.000 αντιτύπων.


 

-"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ" ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (1531)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
-ΕΡΑΣΜΟΣ Ο ΡΟΤΕΡΝΤΑΜΙΟΣ
-ΤΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
-DESIDERIUS ERASMUS ROTERDAMUS IOANNI MORO S. D.
Ο ΝΤΕΖΙΝΤΕΡΙΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ Ο ΡΟΤΕΡΝΤΑΜΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΜΩΡΟ
-ARISTOELIS VITA GUARINO VERONENSI AUTORE
ΓΚΟΥΑΡΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝΕΖΕ (ή ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΠΡΟΥΝΙ ΑΡΕΤΙΙΝΟΥ) ΒΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
X