Μενού Φίλτρα
Ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης για τον Μακρυγιάννη
Εισαγωγή, Έλλη Αλεξίου (Στη ζωή και το έργο του Στρατηγού Μακρυγιάννη)
Ο Μακρυγιάννης, Σπ. Ι. Ασδραχά
Ο Μακρυγιάννης Ένας Προκλασσικός, Γ. Δάλα
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, Γ. Θεοτοκά
Η Λαϊκή Μούσα για τους δημοκρατικούς αγώνες του Μακρυγιάννη, Γ. Κορδάτου
Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης (1797-1864)
Βιογραφικό και Βιβλιογραφικό σημείωμα, Γ. Κουρνούτου
Ένας Έλληνας - Μακρυγιάννης, Γ. Σεφέρη
Πρόλογος Ι. Βλαχογιάννη
Πρόλογος του Συγγραφέως
Εισαγωγή συγγραφέως
Βιβλίον Α’ (1797-1827)
Βιβλίον Β’ (1828-1832)
Βιβλίον Γ’ (1833-1843)
Βιβλίον Δ’ (1843-1851)
Επίλογος
ΔΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Εισαγωγικό σημείωμα Έλλης Αλεξίου
Εξέταση του υποστρατήγου Ιωάννη Μακρυγιάννη
Έρευνα στην οικεία του Μακρυγιάννη
Εξέταση Ιωάννη Μακρυγιάννη
Η απόφαση

Εισαγωγή-επιμέλεια: ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
Παρουσίαση-σχόλια: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Πρόλογος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Μελετήματα:
Σ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ - Γ. ΔΑΛΑΣ - Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ - Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ - Γ. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ - Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
Αναλυτική έκδοση με όλη την δίκη του Μακρυγιάννη με μαρτυρίες και παραρτήματα  
Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1821-1910, Ελληνική Επανάσταση - Φιλική Εταιρία
X