Μενού Φίλτρα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥΣ
- "Το βιβλίο του κ. Σπύρου Γασπαρινάτου αποτελεί δοκίμιο πολιτικής ανάλυσης, με εμπεριστατωμένη παράθεση πηγών και βιβλιογραφίας. Πέραν της επιστημονικής αξίας του, το βιβλίο καλύπτει ένα σοβαρό βιβλιογραφικό κενό και προσφέρει, ιδιαιτέρως στις νέες γενεές, τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής ενημέρωσης γύρω από την κρίσιμη και πολυσυζητημένη κατοχική και πρώτη μεταπελευθερωτική περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας". (Κ. Στεφανόπουλος)
- "Το βιβλίο του κ. Σπύρου Γασπαρινάτου διακρίνεται για την πληρότητα της ανάπτυξης των θεμάτων, την εμπεριστατωμένη παράθεση των πηγών και της σχετικής βιβλιογραφίας και την προσπάθεια αντικειμενικής θεώρησης και ανάλυσης της κρίσιμης αυτής περιόδου της νεοελληνικής ιστορίας". (Ανδρ. Παπανδρέου)
- "Για την περίοδο της Κατοχής και τα γεγονότα που επακολούθησαν μέχρι τη Συμφωνία της Βάρκιζας κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρήσει να γράψει συνολικά και να επιχειρήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα απ' την οπτική γωνία του αντικειμενικού ιστορικού παρατηρητή. Την αναλυτική καταγραφή της ιστορικής αυτής περιόδου, μαζί με τα έγγραφα και άλλα ντοκουμέντα που φωτίζουν τα κίνητρα και τις προσδοκίες των πρωταγωνιστών της, μπορεί ο αναγνώστης να την διαβάσει στο πολύτιμο αυτό έργο του κ. Γασπαρινάτου και να σχηματίσει τη δική του κρίση". (Κ. Μητσοτάκης)
- "Όπως εύστοχα παρατηρεί στην εισαγωγή του ο συγγραφέας, "η απόλυτη αντικειμενικότητα στη γραφή της ιστορίας είναι ίσως αδύνατο να επιτευχθεί". Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι, χάρη στην εντιμότητά του και το αίσθημα ευθύνης, κατάφερε να πετύχει το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Το βιβλίο του κ. Γασπαρινάτου είναι, αναμφισβήτητα, η πιο αντικειμενική εργασία που έχει γραφεί από τη μη Εαμική πλευρά "του λόφου". (Γρ. Φαράκος)


 

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΝΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φωτογραφίεςμεγάλες μικρές
X