Μενού Φίλτρα

Γενικότερα η διαδρομή της γυναίκας στις μεγάλες περιόδους της Ιστορίας είναι πάντα ένα θέμα επίκαιρο και μεγάλου ενδιαφέροντος. Με το έργο αυτό ο συγγραφέας προσπαθεί να εκθέσει τις ποικίλες δραστηριότητες της επώνυμης αλλά και ανώνυμης Ελληνίδας, που αποφασιστικά συνέβαλαν στην απελευθέρωση του Έθνους από τον Τουρκικό ζυγό. Οι δραστηριότητες αυτές δεν εκδηλώθησαν μόνο στα πεδία των μαχών γιατί η Ελληνίδα με τις δικές της δυνάμεις, που πολλές φορές υπερέβαλαν την ίδια, ήταν παρούσα σ' όλες τις φάσεις του αγώνα. Οι διάφορες γραπτές μαρτυρίες, τα δημοτικά τραγούδια, καθώς και τα έργα τέχνης και κυρίως η ευρωπαϊκή ζωγραφική εκείνης της εποχής, τεκμηριώνουν τις απόψεις του συγγραφέα και γενικότερα εμπλουτίζουν τον προβληματισμό του αναγνώστη. Ο δε τίτλος του έργου, "Από την κόρη της Λήμνου έως την Ελληνίδα Μάνα του Σολωμού", υποδηλώνει αφενός την πρώτη γυναικεία αντίσταση κατά των Τούρκων και αφετέρου τη συμβολή της γυναίκας στην ψυχολογική διαμόρφωση του αγωνιστή της Επανάστασης.


Πρόλογος

Εισαγωγή

Το δημοτικό τραγούδι - εργαλείο σκέψης

Η γυναικεία εκπροσώπηση στους αγώνες κατά των Τούρκων

Οι πρώτες του αγώνα και τα δεινά της σκλαβωμένης Ελλάδας

Ηρωϊκή αντίσταση - μαρτυρικός θάνατος

Οι μεγάλες επώνυμες του αγώνα

Επώνυμες και ανώνυμες

Η πνευματική και οικονομική συνεισφορά της γυναίκας στον αγώνα

Η Ελληνίδα μάνα - προσφορά μοναδική

Η γυναίκα σύμβολο

Βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1821-1910, Ελληνική Επανάσταση - Φιλική Εταιρία
X