Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια απόπειρα συνάντησης της οδοντιατρικής με την ψυχολογία και την επικοινωνία με στόχο την δημιουργική σύνθεση και όχι την τεχνητή συγκόλληση. Μιλώντας με τους όρους της διεπιστημονικότητας, μια τέτοια συνθετική οπτική της οδοντιατρικής δεν επιδιώκει προφανώς να δημιουργήσει οδοντίατρους-ψυχολόγους αλλά να υποστηρίξει επαγγελματίες στοματικής υγείας προσανατολισμένους στην ολιστική θεώρηση των ασθενών τους, ενήμερους για τις έντονα ψυχολογικές διαστάσεις της εργασίας τους, λειτουργικούς στην επικοινωνία και, όσο γίνεται περισσότερο σε επαφή με τις δικές τους προσωπικές ανάγκες, τα όρια και τις επιδιώξεις τους. 

Πέρασαν πάρα πολλές δεκαετίες όπου κάθε επιστημονικός κλάδος, "τραβούσε το δρόμο του", μοναχικά, οχυρωμένος μέσα στις δικές του αλήθειες και τα δικά του ερωτήματα. Η οδοντιατρική ακολουθεί πιστά αυτή τη γραμμή και έχει εξελιχθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.

Προφανώς αυτή η πορεία έφερε πολύ περισσότερη γνώση, νέες δυνατότητες αποτελεσματικότητας, υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης. Όλα αυτά είναι καλά μέχρι το σημείο που η συνεχής διακλάδωση του αρχικού μεγάλου δρόμου γίνει τόσο πυκνή και πολυάριθμη που τα ξεχωριστά μονοπάτια στενεύουν τόσο πολύ που θυμίζουν αδιέξοδα με πολύ μοναξιά και συχνά με ανία.

Είμαστε στη φάση της ανάγκης για την νέα οργάνωση οι ειδικοί της θεωρίας της επιστήμης την ονομάζουν διεπιστημονικότητα. Πρόκειται για την τάση προσέγγισης των διάφορων φαινομένων, τόσο στο επίπεδο του φυσικού κόσμου όσο και του ανθρώπου.

Αυτή η τάση στις επιστήμες της υγείας εκφράζεται μέσα από το ολιστικό πνεύμα και την ψυχοσωματική ενότητα.

Η διεπιστημονικότητα αφορά επίσης και την κοινωνική και ανθρωπιστική διάσταση της επιστήμης. Δηλαδή, τη συγκρότηση ενός συστήματος ηθικών αξιών που να υπηρετούν την αγάπη και την φροντίδα για τον άνθρωπο και την ανάγκη για ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του επιστήμονα ανεξάρτητα από το ειδικό γνωστικό του αντικείμενο. Αν κάτι τέτοιο εκτιμάται σαν ανάγκη ακόμα και στις επιστήμες της τεχνολογίας και των εφαρμογών της, είναι αυτονόητο πόσο ζωτικό είναι για τις επιστήμες που προετοιμάζουν επαγγελματίες υγείας.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ "ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ" 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

Η θεώρηση του σώματος μέσα από την ιστορική εξέλιξη της σχέσης ψυχικού - σωματικού

Το βιώνον και βιωνόμενο σώμα, η ανθρωπολογική προσέγγιση 

Το σώμα ως "τόπος της ασθένειας", η βιοϊατρική προσέγγιση 

Το σώμα στο πλαίσιο του ενιαίου ψυχοσωματικού συστήματος, η ολιστική προσέγγιση 

Το πρόσωπο, ο εαυτός και οι άλλοι 

Το στόμα και η εικόνα του εαυτού 

Το βίωμα του πόνου, μία ιστορική αναδρομή 

Ο πόνος στη σύγχρονη ιατρική αντίληψη: Η θεωρία της "πύλης ελέγχου" 

Ο πόνος στο στόμα, το οδοντιατρικό άγχος και η φοβία 

Το ιστορικό φορτίο της οδοντιατρικής αγωγής 

Συνοψίζοντας...

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Η συμβολική λειτουργία του ανθρώπινου στόματος 

Η έννοια της "στοματικότητας" 

Το στόμα και τα βασικά αισθήματα εμπιστοσύνης και δυσπιστίας

Το στόμα, πρώτο πεδίο διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης 

Το λίκνο της αντίληψης

Το στόμα και το άγχος της απώλειας 

Το στόμα που "θεραπεύει" 

Συνοψίζοντας...

Ο ΦΟΒΟΣ: Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Το συναίσθημα του φόβου 

Το στρες και το συναίσθημα του άγχους 

Ο φόβος ως αγχώδης διαταραχή 

Η τραυματική εμπειρία στην οδοντιατρική 

Ιστορίες φοβίας και ιστορίες άγχους: Η διαφορετική λειτουργία

Η θεραπεία ως "απειλή" 

Ο φόβος και η ντροπή 

Η διαφορετική στάση απέναντι στο βίωμα και η υπέρβαση της τραυματικής εμπειρίας 

Συνοψίζοντας...

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η σχέση γιατρού-ασθενούς στην ιατρική βιβλιογραφία 

Η σχέση γιατρού-ασθενούς ως σχέση αλληλεπίδρασης υποκειμένων 

Η εργασιακή συμμαχία και η πραγματική σχέση 

Μία συνθετική περιγραφή της σχέσης οδοντίατρου-ασθενούς 

Ο φόβος: "το σιωπηλό φορτίο" στο αίτημα της οδοντιατρικής θεραπείας 

Ο φόβος ως αίτημα φροντίδας προς το "γιατρό-γονέα" 

Ο φόβος και η "ακύρωση" του γιατρού 

Ο φόβος και η "ακινητοποίηση" του γιατρού 

Δύο "αιρετικές" προσεγγίσεις 

Η πραγματική σχέση στην οδοντιατρική αγωγή 

Η αντιμετώπιση του επείγοντος και η σχέση οδοντίατρου-ασθενούς 

Ο κάθε γιατρός έχει τους "δικούς του" ασθενείς: το δικαίωμα στην επιλογή 

Συνοψίζοντας...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας στα επαγγέλματα υγείας 

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην οδοντιατρική αγωγή 

Η σχέση οδοντίατρου-ασθενούς ως σχέση βοήθειας και εμπιστοσύνης: Αξίες στην πράξη 

Γνωρίζοντας τον ασθενή: Η λήψη του ιστορικού 

Προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο 

Ένας "εισβολέας" στον προσωπικό χώρο: Η σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας 

Η σιωπηλή γλώσσα της σωματικής εγγύτητας 

Απαιτητικότητα και επαγγελματικό άγχος 

Τεχνικές παρέμβασης στη δυσλειτουργική οδοντιατρική συμπεριφορά 

Συνοψίζοντας...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ιατρική Βιβλιοθήκη
X