Μενού Φίλτρα

Η εννεάτομη σειρά "The Cambridge History of Literary Criticism" αποτελεί μια συνολική ιστορική επισκόπηση της κριτικής της λογοτεχνίας του δυτικού κόσμου, από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αντικείμενο της είναι τόσο η θεωρία της λογοτεχνίας όσο και η κριτική πράξη. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως έγκυρο έργο νηφάλιας εξιστόρησης και ακριβούς αναφοράς, και όχι ως απλή καταγραφή δεδομένων. Δεν επιδιώκει να συντάσσεται με τη μια ή την άλλη άποψη, αλλά και δεν υπεκφεύγει ούτε προφασίζεται ουδετερότητα, όταν αντιμετωπίζει επίμαχα ζητήματα της θεωρίας και της κριτικής. Κάθε τόμος αποτελεί αυτόνομη εκδοτική μονάδα που διαβάζεται ανεξάρτητα, αλλά και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους τόμους της σειράς. Οι εκτενείς βιβλιογραφίες χρησιμεύουν ως βάση για την περαιτέρω μελέτη των ζητημάτων που οι επιμέρους τόμοι πραγματεύονται.

"Ο πλουραλισμός των θεωριών πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη των γραμματολογικών σπουδών. Δεν είναι πλέον δυνατόν να προσποιούμαστε πως αποδεχόμαστε όλοι σιωπηρά τις ίδιες πρακτικές στις γραμματολογικές σπουδές. Εξίσου απορριπτέα είναι και η στάση ενός ..... Τα τμήματα των γραμματολογικών σπουδών χρειάζεται να ξεπεράσουν την απλή ανοχή των θεωρητικών διαφορών: δεν είναι αρκετό να συμφωνήσουμε απλώς στο ότι διαφέρουμε, χρειάζεται να θέσουμε ανοικτά τις διαφορές μας επί σκηνής".

Raman Selden


 

Πρόλογος στην ελληνική μετάφραση 

Σημείωμα για τους συγγραφείς του τόμου

Εισαγωγή

RAMAN SELDEN

1 Ρωσικός Φορμαλισμός

PETER STEINER

ΔΟΜΙΣΜΟΣ: Η ΑΝΟΔΟΣ, Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ

2 Ο δομισμός της Σχολής της Πράγας

LUBOMIR DOLEZEL

3 Το γλωσσολογικό πρότυπο και οι εφαρμογές του

DEREK ATTRIDGE

4 Σημειωτική

STEPHEN BANN

5 Αφηγηματολογία

GERALD PRINCE

6 Roland Barthes

ANNETTE LAVERS

7 Αποδόμηση

RICHARD RORTY

8 Δομιστικές και μεταδομιστικές ψυχαναλυτικές και μαρξιστικές θεωρίες

CELIA BRITTON

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

9 Ερμηνευτική

ROBERT HOLUB

10 Φαινομενολογία

ROBERT HOLUB

11 Θεωρία της πρόσληψης: η Σχολή της Κωνσταντίας

ROBERT HOLUB

12 Η θεωρία των γλωσσικών πράξεων και οι γραμματολογικές σπουδές

PETER J. RABINOWITZ

13 Άλλες αναγνωστικές θεωρίες

PETER J. RABINOWITZ

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θεωρία Λογοτεχνίας
X