Μενού Φίλτρα

Το νέο βιβλίο του Θάνου Λίποβατς περιλαμβάνει μια σειρά άρθρων που εκφράζουν τις αναζητήσεις χρόνων του συγγραφέα, οι οποίες εκ των υστέρων σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο. Τα άρθρα συνδιαλέγονται με τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα της μετανεωτερικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αναφέρονται στη σχέση του Πολιτικού με τα στερεότυπα και τη βία απέναντι στον Άλλο, στη σχέση ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και τον ατομικισμό, στη διαμάχη ανάμεσα στον φιλελευθερισμο και τον κοινοτισμό, στη σχέση Ηθικού και Πολιτικού, στην προσφορά του J.Lacan στην φιλοσοφία και στις κοινωνικές επιστήμες, στην σημασία του μονοθεϊσμού σήμερα, στο ρόλο του χριστιανισμού στη νεωτερικότητα και την μετανεωτερικότητα, καθώς και στην δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για ένα Λόγο περί Θεού. 


 

Εισαγωγή
1. Μερικές σκέψεις για τον εθνικοσοσιαλισμό και το φανατισμό τότε (πριν 60 χρόνια) και σήμερα
2. Ο λεπτός αντισημιτισμός
3. Ο φανατισμός
4. Το καθαρό Πολιτικό, ή μια (μετα-) μοντέρνα μορφή του πολιτικού βολονταρισμού
5. Η σύγχρονη νεωτερικότητα: Παγκοσμιοποίηση και ατομικισμός
6. Ούτε ατομικιστικός φιλελευθερισμός, ούτε κοινοτιστικός συντηρητισμός: φιλελεύθερος ρεπουμπλικανισμός στη δεύτερη νεωτερικότητα
7. Για μια έννοια της Κουλτούρας στη δημοκρατική Αριστερά
8. Το Ηθικόν και το Πολιτικόν ανάμεσα στην Ιδεολογία και την Ουτοπία
9. Ζ. Λακάν: Η ψυχανάλυση ως κριτική αποδόμηση του πολιτισμού
10. Μερικές κριτικές των θέσεων του Λακάν για την ψυχανάλυση, τη φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία και μια αντικριτική τους
11. Καντ και Σαντ: Δύο μάρτυρες της γαλλικής επανάστασης
12. Το σύγχρονο υποκείμενο ανάμεσα στο Τυχαίο και το Αδύνατο
13. Ο «άνδρας Μωυσής και η μονοθεϊστική θρησκεία»: Η προβληματική κατασκευή του έργου και η επιθυμία του Φρόυντ
14. Ο μύθος της Αποκάλυψης και η έννοια της εσχατολογικής επιφύλαξης
15. Συλλογική ταυτότητα και θρησκεία. Οι θρησκευτικές παραδόσεις και οι συλλογικές ταυτότητες στη νεωτερικότητα
16. Θρησκευτικός φανατισμός και αποκαλυπτική βία
17. Η θέση και ο ρόλος των εκκλησιών στην Ενωμένη Ευρώπη
18. Χριστιανική θρησκεία και νεωτερικότητα
19. Περί Θεού Λόγος σήμερα  
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X