Μενού Φίλτρα

Η συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνει 826 δημοτικά τραγούδια από τη Βόρειο Ήπειρο. Ο Γρηγόρης Κατσαλίδας, δάσκαλος από το χωριό Λεσινίτσα της Βορείου Ηπείρου, συγκέντρωσε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό, που αποτελεί αιώνιο μνημείο λόγου και παράδοσης, με ανεξάντλητη αγάπη και σεβασμό τόσο για τον τόπο του όσο και για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ύστερα από τον πρόλογο του συγγραφέα, ακολουθεί η εισαγωγή από τον επιμελητή της συλλογής, στην οποία γίνεται αναφορά στην προσφορά και την αξία της συγκεκριμένης συλλογής. Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται από τον επιμελητή μια σύντομη παρουσίαση όλων των συλλογών που έχουν δημοσιευθεί έως σήμερα με δημοτικά τραγούδια από τη Βόρειο Ήπειρο. Τα εκτενή σχόλια που περιλαμβάνει η συλλογή, η συγκριτική μελέτη με όλες τις αντίστοιχες συλλογές δημοτικών τραγουδιών, ο μεγάλος αριθμός τραγουδιών που δεν συναντάμε σε κάποια από τις υπόλοιπες συλλογές, το πλήρες ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων και Γεωγραφικών Όρων, η εκτενής Βιβλιογραφία και τα Συμπεράσματα που παρουσιάζονται καθιστούν τη συγκεκριμένη συλλογή πολύτιμη και σημαντική για τον καθένα που αγαπά την παράδοση και τον τόπο μας.


 

Πρόλογο;
Εισαγωγή
1. Οι συλλογές δημοτικών τραγουδιών της Βορείου Ηπείρου
2. Τα τραγούδια της συλλογής του Γρηγόρη Κατσαλίδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ Η' ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΜΕΡΟΣ Α'
Α' Ακριτικά τραγούδια
Β' Θρύλοι και παραλογές
Γ' Νεότερες παραλογές
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Α' Τα κάλαντα
Β' Τα παινέματα
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΚΛΕΦΤΙΚΑ
Α' Γενικά
Β' Κίνημα του Λυκουρσίου το 1878
Γ' Βαλκανικοί Πόλεμοι
Δ' Τραγούδια του Αυτονομιακού Αγώνα του 1914 στη Β. Ήπειρο
Ε' Τραγούδια του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940
ΣΤ' Τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης
ΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Δ'
Α' Ερωτικά ή της αγάπης
Β' Νεότερα τραγούδια
Γ' Αλφάβητος της αγάπης
Δ' Χορευτική Αρίθμηση
ΜΕΡΟΣ Ε'
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Η' ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
Α' Γενικά
Β' Νυφιάτικα τραγούδια
Γ' Τα πιστρόφια
ΜΕΡΟΣ Στ'
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ζ'
ΤΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ Η'
ΤΑ ΠΕΡΙΠΑΙΧΤΙΚΑ 'Η ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Θ'
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ Ι'
ΓΝΩΜΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΑ'
ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ Ή ΤΑΡΝΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΒ'
ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΓ'
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΔ'
ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και γεωγραφικών όρων
Περιοχές και κάτοικοι με τα τραγούδια της συλλογής

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Λαϊκή - Δημοτική ποίηση
X