Μενού Φίλτρα

Το νέο και μόνιμο αυτή τη φορά, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα μας απασχολήσει στην μελέτη μας αυτή, θα αποτελέσει έναν κύριο πυλώνα στην ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου και στην ολοκλήρωση της διεθνούς κοινότητας. Ο οικουμενικός χαρακτήρας του, και η κρισιμότητα των αρμοδιοτήτων του -που διεισδύει στα πιο ζωτικά, νευραλγικά σημεία της διεθνούς ζωής- αποτελούν δύο χαρακτηριστικά του που δίνουν στο νέο δικαστήριο την κινητήρια δύναμη για έναν ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή έννομη τάξη. Ακόμα η παρεμβατικότητα της δικαιοδοσίας του στο εσωτερικό των κρατών που εμπλέκονται σε αυτήν, κι η εμπλοκή φυσικών προσώπων στα εδώλιά του, ως κατηγορουμένων, δίνει διαστάσεις που η διεθνής ζωή είχε σπάνια γνωρίσει. Χωρίς, ίσως, να έχει συνειδητοποιηθεί από πολλούς μια νέα εποχή ανοίγεται για το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς σχέσεις σε ένα τομέα που, ως τα τώρα, τα κράτη επίμονα κρατούσαν τον έλεγχο των εξελίξεων: τον τομέα της ζωής ή του θανάτου, τον τομέα των ενόπλων συρράξεων διεθνούς ή εσωτερικού χαρακτήρα.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η «ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Νομικά Βιβλία
X