Μενού Φίλτρα

Πώς μας βλέπουν οι Τούρκοι; Πώς εκλαμβάνουν τον Έλληνα, την ελληνική πραγματικότητα, το παρελθόν και το παρόν των σχέσεών μας; Υπάρχουν πολλές μελέτες που αναφέρονται στον «Άλλο», έλειπε όμως μια μελέτη για τον Έλληνα και τον Τούρκο και για την σχέση τους στο επίπεδο των παραστάσεων και των στερεοτύπων. Αυτή η εργασία έρχεται να καλύψει το κενό, εξετάζοντας αποκλειστικά τουρκικά πρωτότυπα κείμενα. Μελετήθηκαν πάνω από εξακόσια έργα -σχολικά εγχειρίδια, βιβλία ιστορίας και ιδίως μυθιστορήματα- πάντα με γνώμονα την εικόνα του Έλληνα. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται έτσι ανάγλυφα η «τουρκική σκέψη» σχετικά με την εθνική ταυτότητα και την ελληνική παρουσία, όπως εκφράστηκε τα τελευταία 130 χρόνια, μέσα από έντονες ιδεολογικές αναζητήσεις και διαφορετικές πολιτικές τάσεις. Εξετάζονται επίσης, πιο συνοπτικά, οι ελληνικές παραστάσεις σχετικά με τον «Τούρκο», για να γίνει πιο κατανοητή η δυναμική των διμερών σχέσεων. Ο συγγραφέας δεν αναφέρεται βέβαια στις πολιτικές σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και στην ιστορία τους. Πιστεύει όμως ότι πολιτική και Ιστορία διέπονται από τέτοια στερεότυπα. Η παιδεία, η ιστοριογραφία και η λογοτεχνία έπαιξαν εκατέρωθεν, και συνεχίζουν να παίζουν, σημαντικό ρόλο στις «γνώσεις» και τις κρίσεις των δύο λαών και, βέβαια, στις αποφάσεις των δημόσιων λειτουργών τους. Με αυτή την έννοια, η εργασία αυτή είναι μια παρέμβαση στο δημόσιο και πολιτικό βίο, που αγγίζει τη ρίζα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.


 

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο «Έλληνας» στον τουρκικό λόγο

Κεφάλαιο πρώτο

Τουρκία, κράτος και κοινωνία

Αναζητώντας μια εθνική ταυτότητα

Κεφάλαιο δεύτερο

Οι Έλληνες στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας

Κεφάλαιο τρίτο

Οι Έλληνες στην τουρκική ιστοριογραφία

Κεφάλαιο τέταρτο

Η εικόνα του Έλληνα στην τουρκική λογοτεχνία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο «Τούρκος» στον ελληνικό λόγο

Κεφάλαιο πέμπτο

Μια περιδιάβαση ελληνικών κειμένων

Επίλογος

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνιολογία - Κοινωνική Ανθρωπολογία
X