Μενού Φίλτρα

Εισαγωγή.1.η διεθνής συγκυρία:η αποικιοκρατία /ο συσχετισμός των δυνάμεων /οι οικονομικές σχέσεις /η ευρωπαϊκή κονωνία.2.η Οθωμανική πραγματικότητα:κράτος και κοινωνία /το αγροτικό καθεστώς /οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας /η εμπορευματοποίηση της παραγωγής /ο αστικός χώρος.3.ο Ελλαδικός χώρος:γεωγραφικά /δημογραφικά /η οικονομία {το εμπόριο,η ναυτιλία,βιομηχανία και βιοτεχνία,η αγροτική παραγωγή} /η κοινωνία {οι αγρότες,οι βιοτέχνες,οι ναυτικοί,οι έμποροι} /η αστική τάξη /η κοινωνική συνείδηση και η ιδεολογία.

           
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X