Μενού Φίλτρα

Τα κείμενα αυτά - μεγάλα μέρη τους, σε πιο αναλυτική γλώσσα - διδάχθηκαν ως ελεύθερα εκλαϊκευτικά μαθήματα προς ένα ανειδίκευτο πλατύ κοινό. Η πρώτη τους ύλη ήσαν οι παραδόσεις στους φοιτητές και τους ειδικευμένους της Νευρολογίας, εργασίες και διαλέξεις. Η γραμμένη τους παράταξη τα ανακατένειμε στο φυσικό γραπτό τους σώμα, ενώ η ειπωμένη τα διέσπασε και τα συνήρμοσε ώστε να στερεωθεί ένας απλός ακουστός λόγος. Ορισμένες επαναλήψεις ήταν αναπόφευκτες. Βασικός τους άξονας ο λόγος - ο φυσιολογικός, ο παθολογικός, ο λογοτεχνικός - καθώς και οι αδροί κανονισμοί οι οποίοι, κατά την αντίληψη του Συγγραφέα, τον διέπουν και τον ορίζουν. Ατόφιες σκέψεις μεταφέρθηκαν από συνεντεύξεις και άρθρα

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Δοκίμια
X