Μενού Φίλτρα
 Ο Έκτωρ, ο υπερασπιστής της Τροίας στην Ιλιάδα, είναι ένα πρόσωπο που δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενδιαφέρει και να συγκινεί το κοινό της εποχής μας. Είναι ένας ήρωας πιο ανθρώπινος από όλους τους άλλους. Ο Όμηρος θα μπορούσε να δείξει αυτόν τον Τρώα πρίγκιπα με ένα πνεύμα κάπως εχθρικό, σαν έναν εχθρό. Συμβαίνει το αντίθετο.
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
X