Μενού Φίλτρα

Τα Ελευσίνια Μυστήρια τελούνταν αδιάλειπτα για σχεδόν 2.000 χρόνια. Προσέλκυαν ανθρώπους από όλα τα μέρη του πολιτισμένου κόσμου, οι οποίοι επιθυμούσαν να μυηθούν σε αυτά. Ο μυστηριακός πυρήνας τους δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, καθώς ίσχυε αυστηρά ο νόμος της σιγής. Υπήρξαν αντικείμενο σχολιασμού και μελέτης πάμπολλων μελετητών από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Δεν επιμαρτυρείται ανάλογο φαινόμενο στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Τη μοναδικότητά τους επιχειρεί να εξηγήσει ο Καρλ Κερένυϊ μέσα από την παρούσα μελέτη του. Το πρωτοποριακό στοιχείο της ερμηνευτικής προσέγγισής του έγκειται στο ότι δεν εξετάζει τα Ελευσίνια Μυστήρια από την οπτική μόνο του ελληνικού στοιχείου αλλά της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Ο μυθολογικός πυρήνας των μυστηρίων, οι δύο θεές, η Δήμητρα και η Κόρη, δεν αντανακλούσε προφανώς την αναζήτηση μόνο της γυναίκας για ολοκλήρωση, για αυτοανακάλυψη. Ανταποκρινόταν στην αδήριτη ανάγκη κάθε ανθρώπινης ύπαρξης για αυτοπροσδιορισμό -ανάγκη που υπερβαίνει βιολογικούς ή μη διαχωρισμούς, γεωγραφικά ή χρονικά πλαίσια.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ι. ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΙΙ. ΤΟ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΙΙΙ. ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
IV. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
V. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Αρχαία Ελληνική Ιστορία
X