Μενού Φίλτρα

Εισαγωγή / Ιστορία και προϊστορία της ελευθερίας / Η μαρξιστική-λενινιστική λύση των προβλημάτων της αναγκαιότητας και της ελευθερίας / Ελευθερία και αστική δημοκρατία. Ιστορική σημασία της αστικής δημοκρατίας / Η σοβιετική δημοκρατία. Αναγκαιότητα και ελευθερία στην σοβιετική κοινωνία / Τελικό συμπέρασμα: Ο δρόμος της ελευθερίας

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία
X