Μενού Φίλτρα

Ο συλλογικός αυτός τόμος εστιάζει στο ιδεολογικά φορτισμένο ζήτημα των ελληνοαλβανικών σχέσεων, που συνδέθηκε όχι μόνο με το βάρος και την κληρονομιά του Εμφυλίου αλλά και με επίμονες αλυτρωτικές θεωρήσεις και εθνικισμούς των αρχών του 20ού αιώνα.
Η προβληματική των συγγραφέων εντάσσει τα υπό εξέταση θέματα στο βαλκανικό και στο παγκόσμιο πλαίσιό τους. Οι έντεκα συγγραφείς, ιστορικοί στην πλειονότητά τους, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προσεγγίσεων στις σχέσεις των δύο χωρών: από την πολιτική και τη διπλωματική ιστορία έως τη μελέτη νοοτροπιών, ιδεολογικών στάσεων και πρακτικών που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ισχύ στις δύο γειτονικές χώρες. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφική παραγωγή που υπάρχει συνεισφορά μελετητών και από τα δύο κράτη για το κρίσιμο αυτό θέμα.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Από τον ελληνικό Εμφύλιο πόλεμο στις μυστικές επιχειρήσεις της Ρόλμπακ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
Ελλάδα και Αλβανία στην περίοδο του Εμφυλίου πολέμου και η προσπάθεια των Αγγλοαμερικανών να ανατρέψουν το καθεστώς του Χότζα
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ
Ελλάδα και Αλβανία - εύθραυστες ισορροπίες (1945-1949)
ANA LALAJ
Η «εμπλοκή» της Αλβανίας στον Εμφύλιο πόλεμο της Ελλάδας
ΓΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η μυστική επιχείρηση ανατροπής του αλβανικού καθεστώτος από την SIS και τη CIA (1948-1954) και η ελληνική συμμετοχή σε αυτήν
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πολιτικές και ιδεολογίες
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η Ελλάδα στον Ψυχρό πόλεμο: «προσλήψεις» και σχολές σκέψης της ελληνικής διπλωματίας
HAMIT KABA
Η αλβανοσοβιετική σύγκρουση στις ελληνικές πολιτικές θεωρήσεις
ΗΛΙΑΣ Γ. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ
Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΚΕΒΑ): Ιδεολογία και πολιτική κατά τις πρώτες δεκαετίες του Ψυχρού πολέμου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ
Η αποκατάσταση των ελληνοαλβανικών διπλωματικών σχέσεων (1970-1971)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Θεωρήσεις και νοοτροπίες
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
Ο ελληνικός αλυτρωτισμός στις ελληνοαλβανικές σχέσεις στο τέλος του Ψυχρού πολέμου: ο μετασχηματισμός μιας πολιτικής ιδεολογίας σε διοικητική πρακτική
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ
Βορειοηπειρώτες στην Ελλάδα. Απόπειρα για μια ανθρωπολογική προσέγγιση
NIKO AGO
Ελληνοαλβανικές σχέσεις στον Ψυχρό πόλεμο. Η ιστορία πίσω από τα συρματοπλέγματα
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κείμενα: NIKO AGO
ΓΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
HAMIT KABA
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
ANA LALAJ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Επιμέλεια: Ν. Μαραντζίδης - Η. Σκουλίδας
Διορθώσεις: Γιώργος Μπάρλας

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βαλκάνια
X