Μενού Φίλτρα

   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ:Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ

2.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ-ΠΡΟΥΣΑΝ-ΟΥΣΑΚ

3.Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920

4.ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1921

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

5,ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟΥ 1921

6.ΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7.ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ:Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΙΘΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

8.ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

9.ΕΚΤΟΞΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

10.ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ Α΄ΚΑΙ Β' ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

11.ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ Γ' ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

12.Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1922,Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ

  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: 1910-1936
X