Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια σειρά σημαντικών ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την πολυτάραχη δεκαετία του 1960 - 1970. Η δεκαετία αυτή, ως γνωστόν, υπήρξε συνέχιση των μέχρι τότε εμφυλιοπολεμικών, οδυνηρών περιπετειών των οποίων όμως η τραγική κορύφωση του 1974 ανοίξε τον δρόμο για την εγκαθίδρυση, επιτέλους στη χώρα μας, Δημοκρατικού Πολιτεύματος κλασικής κοινοβουλευτικής μορφής. Για τις συνταρακτικές αυτές ιστορικές εξελίξεις διατυπώνονται, όπως είναι φυσικό, πολλές διαφορετικές ή και αντιτιθέμενες απόψεις. Προσκομίζονται δε και διάφορα στοιχεία και ντοκουμέντα. Η ύπαρξη όμως τέτοιων αντιπαραθέσεων στο χώρο της πολιτικής κριτικής και της ιστοριογραφίας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εμποδίσει την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση του Έλληνα πολίτη με την έκδοση σχετικών βιβλίων.


 

Πειρατικά κείμενα: Pier Paolo Pasolini

Γιατί αυτό το βιβλίο

Αντί προλόγου

Πρόλογοι

Εισαγωγή

Τα δίκτυα Stay Behind στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου

Η περιορισμένη εθνική κυριαρχία στη Μεσόγειο και η "περίοδος των πραξικοπημάτων"

Η μαζική σφαγή στην Plazza Fontana και οι δεσμοί με τον ελληνικό νεοφασισμό

1974: Η χρονιά των βοβμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων στις πλατείες και τα τρένα

Παράρτημα

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Τρομοκρατία
X