Μενού Φίλτρα

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει την αλλαγή των αντιλήψεων για τη φτώχεια και των φιλανθρωπικών πρακτικών στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, μέσα στο πλαίσιο της απόπειρας εκδυτικισμού των δομών της οθωμανικής κοινωνίας και της ανάδυσης των βαλκανικών εθνικισμών. (. . .) Μέσα από τους κανονισμούς και τις λογοδοσίες φιλανθρωπικών θεσμών, σχολείων και κοινοτήτων, όπως και μέσα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σκιαγραφείται η ανάδειξη νέων υποκειμένων, ατομικών και συλλογικών, καθώς και νέων πεδίων κοινωνικής παρέμβασης, τη στιγμή που οι ανακατατάξεις αυτές κινητοποιούν σημαντικά τμήματα της οθωμανικής κοινωνίας και δημιουργούν νέες κατηγορίες ανάγνωσης της πραγματικότητας.


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (1753-1870)
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1753-1860: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 1860-1870: ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (1870-1912)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

 • Σύλλογος Ποντίων "Αργονάυται - Κομνηνοί"
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Έρευνα-κείμενα Κυριάκος Χατζηκυριακίδης. Με φωτογραφίες, εικόνες, βιογραφικά
 • Η Σπάρτη της Μικράς Ασίας
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου
 • Το Κορδελιό
  ΚΑΡΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Με φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου
 • Η αντιφασιστική οργάνωση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία 1943-44
  ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Με εικόνες και φωτογραφίες εντός κι εκτός κειμένου
 • Σμυρναϊκαί Σελίδες
  ΣΤΑΥΡΙΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Καθηγηταί της Ευαγγελικής σχολής - Ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος - Η τριλογία των Σμυρναϊκών σπορ
X