Μενού Φίλτρα

Ή «ημέρα της ντροπής» για τις Η.Π.Α. είναι ή «ήμερα θριάμβου» του Γιαμαμότο. Τό Πέρλ Χάρμπορ, οπού εκατό περίπου αμερικανικά πολεμικά έλειωσαν σαν το χιόνι κάτω από τις βόμβες 350 ιαπωνικών αεροπλάνων, ήταν έργο ενός μόνο ανθρώπου: του ναυάρχου Γιαμαμότο, άρχηγοΰ τοΰ Μικτού Ιαπωνικού Στόλου πού το σχεδίασε με απόλυτη μυστικότητα και το εξετέλεσε με απόλυτη επιτυχία. ‘Αλλά, ή επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ ήταν μια αποτυχία: Τά αεροπλανοφόρα δεν (βρίσκονταν εκεί τή στιγμή του βομβαρδισμού. Τρία ακριβώς έπλεαν ανάμεσα Πέρλ Χάρμπορ και Καλιφόρνια, κι ό Γιαμαμότο ήξερε δτι έπρεπε νά τα καταστρέψει. ‘Αργότερα, στην απεγνωσμένη ναυμαχία τοΰ Μιντγουαίη, τήν πρώτη και τελευταία μεγάλη ναυτική σύγκρουση μέ συμμετοχή αεροπλανοφόρων, ήρθε ή έποχή της νίκης των αντιπάλων του. Ό Γιαμαμότο διέπραξε σφάλματα, πού κόστισαν στην ‘Αμερική τό Πέρλ Χάρμπορ. Σ’ αυτόν κόστισαν τον πόλεμο και την “ίδια τή ζωή του.

Μ’ αυτόν τό συγκλονιστικό απολογισμό γράφεται το τέλος του «ανθρώπου που απείλησε την ‘Αμερική». ‘Αλλά, συνυφασμένη μέ τήν προσωπική του δράση, είναι και ή Ιστορία του πολέμου στον Ειρηνικό, πού τήν παρακολουθούμε για πρώτη φορά, από την Ιαπωνική πλευρά: τα σχέδια και τους υπολογισμούς τους, τη λάμψη και τα σφάλματά Τους, καθώς και τις δραματικές, τρομακτικές συγκρούσεις, στις όποιες δοκιμάστηκαν τα σχέδια, οι πολεμικοί στόλοι και οι άνδρες.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Παγκόσμια Ιστορία
X