Μενού Φίλτρα

Ο W. Horman στο βιβλίο του «Γνώσις, το βιβλίο των απόκρυφων ευαγγελίων», επιχειρεί να παρουσιάσει τις απόψεις των πρώτων εκπροσώπων του Γνωστικισμού, που εμφανίστηκαν κι έδρασαν κατά τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού. Ο Γνωστικισμός προέκυψε από το θρησκευτικό συγκρητισμό, την ανάμιξη δηλαδή και
την ένωση τεσσάρων στοιχείων: ελληνικών, ανατολικών θρησκειών, ιουδαϊκών και χριστιανικών. Οι εκπρόσωποι αυτών των ιδεών ονομάστηκαν Γνωστικοί, γιατί υπεστήριξαν ότι αυτοί τελικά κατέχουν την πραγματική και αληθινή γνώση. Για να προσδώσουν κύρος στις απόψεις τους, έβαζαν σε πολλές συγγραφές τους, ονόματα μαθητών του Χριστού και τα παρουσίαζαν ως προσωπικές αποκαλύψεις του Θεού. Οι γνωστικές ιδέες εμφανίστηκαν σχεδόν σύγχρονα σε διάφορους τόπους, ώστε δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως γενάρχης και ιδρυτής του Γνωστικισμού. Οι Γνωστικοί ήταν οι περισσότεροι δυαλιστές, εδέχοντο δηλαδή δυο αρχές του παντός. Τον Αγαθό Θεό και το Δημιουργό Θεό που εκπροσωπούσε την ανεξάρτητη και αιώνια ύλη, έδρα του κακού.


 

Εισαγωγικό σημείωμα
Γνώσις
Τα πορτραίτα δύο γνωστικών: Βαλεντίνος και Μαρκίων
Γνωστικά κείμενα
Παράρτημα
Βιβλιογραφία  
Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θρησκειολογία - Ιστορία των Θρησκειών
X