Μενού Φίλτρα

Η Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ού αιώνα, μια πόλη με συνολικό πληθυσμό 1.200.000 κατοίκων, μια ελληνική κοινότητα, τα μέλη της οποίας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Πατριαρχείου, προσέγγιζαν τις 365.000, με περισσότερους από 500 ελληνικούς συλλόγους. Το βιβλίο αυτό περιέχει την καταγραφή των συλλόγων αυτών, εξετάζει τα είδη τους και τους σκοπούς που επιδίωκαν οι ιδρυτές και τα μέλη τους, και αναζητεί τα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία τους. Προϊόν μακροχρόνιας έρευνας, αποτελεί πολύτιμο, θεμελιακό εργαλείο για οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του εθνικού αυτού ζητήματος. 


Πρόλογος

Κεφάλαιο 1ο

Από την ανάπτυξη της ορθόδοξης αστικής τάξης στους γυναικείους συλλόγους 

Κεφάλαιο 2ο

Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών του Σταυροδρομίου

Κεφάλαιο 3ο

Άλλοι φιλόπτωχοι σύλλογοι κυριών

Κεφάλαιο 4ο

Μικτοί σύλλογοι

Κεφάλαιο 5ο

Συνολική θεώρηση

Πηγές και βιβλιογραφία

Ευρετήριο

 • Γραικοί στην Τασκένδη
  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
 • Τα σινάφια τση Σμύρνης (Λαογραφικά Β')
  ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Ηθογραφία - Κοινωνία - Γεγονότα - Ιστορία - Τοπογραφία - Ιδίωμα
 • Σμύρνη, η λησμονημένη πόλη;
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Επιμέλεια: Μαρία-Κάρμεν Σμυρνέλ. Με φωτογραφίες και εικόνες εντός και εκτός κειμένου.
 • Έλληνες εργάτες στη Γερμανία
  ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ.
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
 • Κληρονομιά
  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ
  Έξω Ελληνισμός - Ελληνικές Κοινότητες Εξωτερικού - Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη - Πόντος - Ξένες Κο
  Λαογραφικό. Διηγήματα. Με ιδιόχειρη αφιέρωση της συγγραφέως.
X