Μενού Φίλτρα

Στον τόμο αυτόν παρουσιάζεται ανάγλυφα η συμμετοχή των ευρωπαϊκών και ασιατικών δυνάμεων στη σύρραξη που οδήγησε στο παγκόσμιας σημασίας γεγονός της άλωσης. Άρθρα συγγραφέων διεθνούς κύρους επιφυλάσσουν στον αναγνώστη μια συστηματική και πολύπλευρη θεώρηση του γεγονότος της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους το 1453. Όσο για το ελληνικό γένος, η άλωση προβάλλει ως ένα γεγονός που δεν είναι ούτε ένα τέλος ούτε μιά αρχή είναι ένας σταθμός στην ιστορική του πορεία. Διά μέσου δε των αιώνων το γεγονός αυτό δεν παύει να λειτουργεί ως μιά πρόκληση για αφύπνιση και αυτοσυνειδησία γιατί, όπως εξομολογητικά γράφει ο πατριάρης Γεννάδιος, παιδευθήναι εχρήν.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βυζάντιο
X