Μενού Φίλτρα

 «Η απελευθέρωση του ανθρώπου αρχίζει από την απελευθέρωση του πνεύματος του παιδιού».

Η Μαρία Μοντεσσόρι πήγε πέρα από τις συμβατικότητες και αναζήτησε έναν νέο τρόπο να γνωρίσουμε και ν αγαπήσουμε το παιδί. Στο βιβλίο της «Η ανακάλυψη του παιδιού», περιγράφει τη φύση του παιδιού και εξηγεί τη μέθοδό της. Πώς, δηλαδή, ν ανακαλύπτουμε και να ενεργοποιούμε τις εσωτερικές ανάγκες και παρορμήσεις του παιδιού για μάθηση. Η ίδια η Μοντεσσόρι διακηρύσσει: «Η εκπαίδευση του μικρού παιδιού δεν πρέπει ν αποσκοπεί στην προετοιμασία του για το σχολείο, αλλά για τη ζωή την ίδια».

 

Ε. Στάντινγκ


 

 

Εισαγωγή / Εφαρμογή της επιστήμης στο σχολείο / Η ιστορία των μεθόδων / Οι μέθοδοι διδασκαλίας στα σπίτια των παιδιών / Η φύση στην εκπαίδευση / Κινητική εκπαίδευση / Το υλικό για την ανάπτυξη του παιδιού / Οι ασκήσεις / Οπτικές και ακουστικές διακρίσεις / Γενικεύσεις στο θέμα της εξάσκησης των αισθήσεων / Η δασκάλα / Τεχνική των μαθημάτων / Παρατηρήσεις για τις προκαταλήψεις / Ανύψωση / Γραπτός λόγος / Ο μηχανισμός της γραφής / Ανάγνωση / Ομιλία / Εκμάθηση της αρίθμησης και εισαγωγή στην αριθμητική / Επόμενα στάδια αριθμητικής / Σχέδιο και εικαστικές τέχνες / Εισαγωγή στη μουσική / Θρησκευτική εκπαίδευση / Πειθαρχία στο ‘Σπίτι των παιδιών’ / Συμπέρασμα και εντυπώσεις / Το άρμα του θριάμβου / Τα διαδοχικά στάδια στην παρουσίαση του υλικού

X