Μενού Φίλτρα

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΝ ΙΕ' ΚΑΙ Ις' ΑΙΩΝΑ

ΧΡΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Ις' - ΙΖ' ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΜΕΛΟΠΟΙΟΙ, ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ, ΨΑΛΤΕΣ, ΚΩΔΙΚΟΦΡΑΦΟΙ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΩΝ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ Ις' - ΙΖ' ΑΙΩΝΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μουσική - Τραγούδι - Χορός
X