Μενού Φίλτρα

Σ' αυτό το βιβλίο έχουμε για πρώτη φορά μια σύνθεση αυτών που έχει πει ο Κρισναμούρτι για τα αδιέξοδα, τις δυσκολίες του ανθρώπου και τα αιώνια προβλήματα της ζωής. Τα λόγια του έχουν συγκεντρωθεί από περισσότερες από 100 ομιλίες του σε ακροατήρια κάθε ηλικίας και εθνικότητας σ' όλη την Ευρώπη και την Ινδία. Είναι το αποστάλαγμα ενός μόνο χρόνου δουλειάς του, αλλά του πιο παραγωγικού ίσως μέχρι τότε χρόνου της ζωής του. Σύμφωνα με τον Κρισναμούρτι, είναι δυνατόν ν' αλλάξουμε τους εαυτούς μας θεμελιακά, σ' οποιαδήποτε ηλικία κι αν είμαστε, όχι μετά την πάροδο κάποιου χρόνου αλλά στιγμιαία, και, αλλάζοντας τους εαυτούς μας, είναι δυνατόν ν' αλλάξουμε όλη τη δομή της κοινωνίας και των σχέσεων μας. Η ζωτική ανάγκη για αλλαγή και η δυνατότητα να επιτευχθεί είναι η ουσία αυτών τα οποία έχει να μας επικοινωνήσει. 

X