Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο μελετά την καθημερινή απόλαυση και διασκέδαση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία των μεγάλων αστικών κέντρων της Μικράς Ασίας, και κυρίως της Κωνσταντινούπολης, από τη νομαδική περίοδο του 14ου μέχρι την αυτοκρατορική κοινωνία του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, στον αγροτικό και τον ημινομαδικό κόσμο της μικρασιατικής υπαίθρου, στον αστικό πληθυσμό, στα κατώτερα αστικά στρώματα, αλλά και στις ανώτερες οικονομικές και διοικητικές τάξεις. Σε παραρτήματα εξετάζονται οι αρχές που διέπουν την οθωμανική αισθητική και τα ηθικά συστήματα που κυριαρχούσαν στην οθωμανική κοινωνία, των αραβικών και ιρανικών συμπεριλαμβανομένων. Μεγάλο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον συγγραφέα στην Κωνσταντινούπολη. 


 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΩΝ» ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. Γενικά: νοοτροπίες και συμπεριφορές στην ιστορία
2. Η οθωμανική περίπτωση: η «μετακλασική» εποχή (τέλη 16ου - μέσα 18ου αιώνα) και οι πηγές της
ΙΙ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
1. Η αναψυχή ως στοιχείο νοοτροπίας: χρόνος εργασίας και χρόνος αναψυχής
2. Ο κόσμος των αισθήσεων: ασκητικά πρότυπα και υλικά αγαθά
3. Ο χώρος της αναψυχής: φυσικά και τεχνητά ιδεώδη περιβάλλοντα
4. Συμπεριφορές αναψυχής Ι: Εκτίμηση και απαξίωση
5. Συμπεριφορές αναψυχής ΙΙ: κοινωνικότητα και απομόνωση
6. Συμπεριφορές αναψυχής ΙΙΙ: Ερωτικά πρότυπα: πάθος, ηδονή, αιδώς
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Δημόσιες και ιδιωτικές συμπεριφορές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Οι αρχές της οθωμανικής αισθητικής
2. Οθωμανικά ηθικά συστήματα
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Τουρκία - Οθωμανική Αυτοκρατορία
X