Μενού Φίλτρα

Το βιβλίο φωτίζει την ελληνική κοινωνία και ιδεολογία από τον μεσοπόλεμο ως την κατάρρευση της δικτατορίας του 1967.Περιγράφει το πως η ταξική στρωμάτωση και η ελληνική πολιτική ιδιοσυστασία αντανακλάστηκε στο δίκαιο,από την "περί εκτοπίσεων" νομοθεσία του Πάγκαλου,ως το ιδιώνυμο του Βενιζέλου και την κωδικοποίηση των "περί προστασίας του κοινωνικού καθεστώτος" διατάξεων από τον Μεταξά από τα έκτακτα μέτρα και τον αναγκαστικό νόμο 509/1947 ως την καπηλεία της ετικέττας "κομμουνιστικός κίνδυνος" από τη στρατιωτική δικτατορία 1967-1974.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Ελληνική Ιστορία
X