Μενού Φίλτρα


Το κείμενο αυτό είναι μια σύνοψη των επτά μαθημάτων για τον λόγο και μαζί μια απόπειρα να τα συμμορφώσει με τους ορισμούς των προσωκρατικών συμπράττοντας στην διφαινόμενη σήμερα, και στους κόλπους της επιστήμης, κίνησης επιστροφής στις ολικές συλλήψεις των σκοτεινών εκείνων ποιητών.

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Δοκίμια
X